Green Festival - Perparim RAMA

 Gjatë ditës së parë të Festivalit të Gjelbër, arkitekti i mirënjohur, Perparim Rama do të flet për projektin e tij të ri në Prishtinë “City Gardens” dhe për ndërlidhjen e arkitekturës me mjedisin.

Ndiqni prezantimin e Përparim Ramës nga ora 15:15 me datë 19 shtator, dhe vizitoni standin e 4M Group gjatë 3 ditëve të Green Festival 3rd Edition në sallën e sporteve "1 Tetori". 
___________
During the first day of the Green Festival 3rd Edition, renowned architect, Përparim Rama, will present his new project in Prishtina “City Gardens”. Përparim Rama will also speak about the connection between architecture and the environment.

Follow Përparim Rama’s speech from 15:15 on 19 September, and visit 4M Group’s stand during the three days of the Festival at "1 Tetori" sports hall.

www.greenkosovo.com

Copyright © 2013. 4M GROUP
4M GROUP is trading name of 4MA LIMITED registered in England and Wales No. 6549590 VAT No. 988268253.
All content on this site is owned by 4M Group or licensed to us by our registered users and other licensees. You may not copy or use any part of this site without prior written permission.